شبكه : از به هم پيوستن چند کامپيوتر به يکديگر و برقراري ارتباط بين آنها يک شبکه تشکيل مي گردد.

Lan : به شبکه محلی که در آن کامپيوتر ها نزديک به هم بوده و ارتباط آنها از طريق Hub , Switch يا

Intranet و Internet : منظور از اينترانت همان شبکه جهانی اينترنت است که در محيط بسته (Lan) پياده

Wireless باشد اطلاق می شود.

سازی شده و با دنيای خارج از آن ارتباطي ندارد.

پروتکل: عبارتست از قراردادی که تعدادی کامپيوتر طبق آن با يکديگر ارتباط برقرار کرده و به تبادل

TCP/IP : يک پروتکل جامع در اينترنت بوده و تمام کامپيوترهايی که با اينترنت کار می کنند از آن تبعيت مي

IP Address : در اينترنت هر کامپيوتر داراي يک آدرس IP است. هر IP متشکل از 4 عدد بوده که با يک

نقطه ازهم جدا مي شوند. ( مثل 217.219.175.11 ) هر کدام از اين اعداد حداکثر مي توانند 254 باشند. هر

IP داراي يک Mask مي باشد که از روي آن مي توان تعداد IP هاي يک شبکه محلي را تشخيص داد.

اطلاعات می پردازند.

Valid IP : به IPهايي گفته مي شود که در اينترنت معتبر بوده و قابل شناسايي باشند.

دوربین مداربسته تحت شبکه

پی دی اف آموزشی

پی دی اف آموزشی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *